Vragen aan raadsleden over Feyenoord City + onderbouwing

datum: 24-06-2021

Binnen een aantal weken wordt de gemeenteraad geacht te besluiten over Feyenoord City. Na het missen van diverse deadlines en het niet voldoen aan de voorwaarden, zou je denken dat dat een hele duidelijke NEE zou moeten worden. Toch?

In ieder geval was het voor mij aanleiding om vragen aan de raadsleden te sturen. Ik ben ook benieuwd wie er zullen antwoorden.

Beste Raadslid,

Helaas is het voor mij niet mogelijk geweest om in te spreken de afgelopen weken. Als mij die mogelijkheid was geboden, had ik die kans gebruikt om vooral een dialoog aan te gaan met u en om te kijken of gezamenlijk een aantal vragen beantwoord zouden kunnen krijgen die volgens mij bij veel mede- Rotterdammers en supporters leven. Wel heb ik met aandacht de afgelopen vergaderingen gevolgd waarbij insprekers waren uitgenodigd.

U staat op het punt een belangrijk besluit te nemen over een nieuw stadion aan de Maas. U heeft een position paper als voorwaardenlijst gesteld, en niet aan alle eisen is voldaan. Dan zou het antwoord toch simpel moeten zijn? Nee. Want als u niet NEE zegt, wat is dan zo'n position paper waard? Wat zijn voorwaarden die u in de toekomst stelt waard? En hoe serieus bent u dan als gemeenteraad nog te nemen? Een opmerkelijke voorwaarde die notabene al is geschonden is dat de financiële close al in 2019 zou zijn, waarom is toen niet besloten om gewoon de stekker uit dit kansloze project te trekken?

Stelt u zich nou eens voor dat u dit project nu vers op uw bord krijgt en even naar dit plan kijkt vanaf een blanco beginpunt, dan zijn het volgens mij de onderstaande punten die u als raadslid voor de Rotterdammer beantwoord moet krijgen voor u akkoord kan geven op dit plan.

Bijgevoegd heb ik een aantal documenten, waarin ik onderstaande onderwerpen analyseer en van daaruit heb ik een aantal vragen opgesteld.

Ik hoop dat u deze vragen kunt beantwoorden of beantwoord kan krijgen vanuit het college of de directie van Feyenoord op donderdagavond. Ik ben vooral ook benieuwd naar uw persoonlijke antwoord, omdat dit kan laten zien hoe uw fractie in dit ingewikkelde dossier staat.

Alvast bedankt!

Met groen-wit-groene groet,

Robin van Holst

——————————

Vragen - businesscase

 • Wat is volgens u / Feyenoord de uiteindelijke omzet (exclusief Europees voetbal) van de BVO in de verschillende scenario’s? Te noemen: Best Case, Base Case, Perfect Storm.
 • Wat is volgens u / Feyenoord het spelersbudget van de BVO in de verschillende scenario’s? Te noemen: Best Case, Base Case, Perfect Storm?
 • Erkend u / Feyenoord dat er een relatie is tussen Spelersbudget -> ECI -> Bezoekersaantallen en de haalbaarheid van de business case?
 • Zo ja: Waarom worden deze risico’s stelselmatig genegeerd in de discussie? Is dit een bewust risico dat u wilt nemen en is dit dan zogenaamd “Rotterdamse durf”?
 • Bent u / Feyenoord het met mij eens dat er voor Feyenoord weinig mogelijkheden tot sportieve groei zijn in het nieuwe stadion? En de kans op sportieve krimp veel groter is?
 • In de rapportage van Deloitte valt te lezen dat zij de aannames niet gevalideerd hebben, maar hebben overgenomen. Vind u dit afdoende om uw besluit te kunnen nemen?
 • Is er een reden dat u geen second opinion geëist heeft op de bezoekersaantallen bij de wedstrijden door een onafhankelijke partij (dus niet door ISG)?
 • Bent u van mening dat deze second opinion alsnog moet plaatsvinden? En deelt u met mij de mening dat een dergelijk onderzoek uitgevoerd moet worden door een onafhankelijke partij, de opdrachtformulering vastgesteld moet worden door u als raad en dat de begeleiding van het onderzoek gedaan moet worden door een onafhankelijke commissie?

Vragen - gebiedsontwikkeling

 • Gebiedsontwikkeling lijkt een buzzwoord te zijn wat gebezigd wordt door iedereen die voorstander is van dit project. Maar wat zijn volgens u als raadslid eigenlijk uw verwachtingen van deze gebiedsontwikkeling? Wat verwacht u binnen 5 jaar, over 10 jaar en over 20 jaar? Hoe zou het gebied er volgens u eruit moeten zien en welke ingrediënten zou het moeten bevatten?
 • Kan u aangeven welke rol een “icoon” hier aan bij zou kunnen dragen? En hoe? Per onderdeel.
 • Kan u aangeven welke onderdelen niet meer mogelijk zijn doordat er geen nieuw stadion zou komen?
 • Indien u dit kan benoemen. Kan u aangeven of een ander “icoon” deze rol wel op zich zou kunnen nemen?
 • Bent u het met mij eens dat het social economisch effect van een nieuw stadion gering is, zoals ook beschreven is in het artikel van Pieter Verkaik op Stadslog?
 • Bent u het met mij eens dat de gebiedsontwikkeling op het moment ernstig vertraagt wordt doordat de businesscase van het nieuwe stadion nog steeds niet op orde is?
 • Bent u bereid een (nieuwe) deadline te stellen aan het op orde brengen van de businesscase van het nieuwe stadion?
 • Vindt u het een goed idee dat indien het nieuwe stadion niet door gaat een prijsvraag uit te schrijven voor plannen voor dit stadsdeel, vergelijkbaar met de prijsvraag rond het Depot-gebouw?

Vragen - bouwkosten

 • Uit de beantwoording op vragen door Roel Vollebregt (directeur nieuw stadion) bleek dat de bouwkosten nog onzeker zijn en er nog geen definitieve offerte vanuit de bouwcombinatie Besix en Bam (de nieuwe ploeg) is aangeboden. Met in achtneming de hogere staalprijzen en het steeds sterkere gerucht dat het verschil tussen de gewenste prijs en de aangeboden prijs nog € 130 M is vroeg ik mij onderstaande af:
 • Hoe kan u als raad überhaupt een voorstel krijgen vanuit het college om akkoord te gaan met een plan waarbij nog niet zeker is wat de bouwkosten zullen zijn? Geeft u dan geen blanco cheque af?
 • Bent u bereid te wachten met uw besluit tot de bouwkosten wel bekend zijn?
 • Indien nee: Bent u van mening dat u dan nog terug kan indien de bouwkosten toch substantieel duurder blijken te zijn?
 • Indien ja: Bent u van mening dat alles stilgelegd zou moeten worden qua stappen die nu richting een nieuw stadion gemaakt worden? Te noemen: Landaanwinning, overkluizing spoor, strekdam, infrastructuur, bestemmingsplanprocedure, uitkoop/onteigening eigenaren. Indien nee: Kan u per onderdeel aangeven waarom niet?
 • Bent u het met mij eens dat het vreemd is dat er nog steeds geen plattegronden en seatingplan openbaar zijn alvorens u akkoord geeft? U weet eigenlijk niet eens wat u krijgt voor het geld van de gemeente en de businesscase is niet meer dan een Excelsheet met parameters.
 • Recent is aangegeven dat de ruimte tussen de stoelen is gereduceerd, ook blijkt uit interne documenten dat er op ruimtes in de plint is bezuinigd. Hoe kan u valideren of de papieren werkelijkheid (businesscase) overeen komt met het ontwerp?
 • Bent u met mij eens dat het vreemd is dat er op kwaliteit van het nieuwe stadion is ingeboet, maar dat de aannames in de businesscase niet aangepast zijn op deze kwalitatieve aanpassingen?


Bestanden bij bericht


Robin van Holst is te vinden op:


Terug naar voorpagina