Echte invloed voor de Rotterdammers op de politieke besluitvorming in hun stad

door: Ciska Evers  •  datum: 14-03-2018

Robin woont al zijn hele leven in het Kleiwegkwartier en maakt met zijn 2e plaats op de kandidatenlijst een goede kans om in de gemeenteraad gekozen te worden. De Buurtkrant was nieuwsgierig en ging langs voor een interview.

“De nieuwe partij Stadsinitiatief Rotterdam streeft voor maximale transparantie en zeggenschap voor de inwoners. Het moet maar eens afgelopen zijn met ondoorzichtelijke belangen, onbegrijpelijke besluitvorming en ambtenaren en bestuurders die doen en menen dat ze het beste voor hebben met de burgers. Rotterdammers zijn prima capabel om initiatief te nemen enmee te doen bij echte besluitvorming. De 4 jaarlijkse stembusgang zoals deze maand weer op de agenda staat mag niet het enige moment zijn dat bewoners iets over hun eigen stad en wijk kunnen zeggen.

Stadsinitiatief spreekt zich niet alleen uit over de inhoud, maar stelt ook het politieke systeem ter discussie. De gemeente en de Rotterdammers zijn 2 gescheiden werelden. Door die samen te laten werken kunnen de belangen van de stad en de bewoners pas echt behartigd worden. “Dat spreekt me aan. Daar geloof ik in; daarom ben ik actief voor deze partij.“

“Ik zie dat communicatie tussen gemeente en burger voornamelijk éénrichtingsverkeer is. De zogenoemde informatieavonden zijn daar een goed voorbeeld van. De gemeente spreekt tot de burger, maar luistert niet. De gebiedscommissies zijn een te grote hindernis om een boodschap over te kunnen brengen van inwoners naar de gemeente. Zodoende lijkt het of de gemeente een onbereikbare club in een ivoren toren is die besluit en handelt naar eigen inzicht.”

Minder invloed van lobbyisten

Voorbeelden zijn er genoeg: De besluitvorming rond de nieuwbouw van De Kuip was opmerkelijk. Een groot deel van de Rotterdammers is niet geïnteresseerd in voetbal. De voetbalminnende minderheid is verdeeld geïnteresseerd in Feyenoord of een andere club. Veel Feyenoordfans hoevenniet zo nodig een nieuw stadion; kosten: 200-300 euro per Rotterdammer. Willen wij als Rotterdammers echt zoveel geld daarvoor uitgeven? Renovatie, wij noemen het hernieuwbouw, is veel goedkoper en voldoet minstens net zo goed. Waarom is dit toch zo besloten? Het wordt interessant als je de vraag stelt: “Wie zijn de echte belanghebbende bij nieuwbouw?” Wat doen eigenlijk de lobbyisten die regelmatig te vinden zijn in het stadhuis? Hebben zij de doorslag gegeven? Lobbyisten proberen besluitvorming te beïnvloeden, daar zijn het lobbyisten voor. Hoeveel invloed hebben ze in Rotterdam?

Er was bijvoorbeeld sprake van een iemand die zich presenteerde als bezorgde bewoner omtrent een besluit over een groot project. Na enig onderzoek werd ontdekt dat hij zijn brood te verdiende bij een organisatie die winst kon maken bij dat project. Wat voor belang streeft zo iemand na? Wie verdient er aan de uitvoering van een project? Wat was hun invloed bij de besluitvorming erover? Hoe vaak komt dit eigenlijk voor? Commerciële bedrijven hebben de middelen om marketing te bedrijven en lobbyisten op raadsleden af te sturen. Individuele burgers hebben dat niet. Partijen op stadhuis werkenin de omgang met lobbyisten langs elkaar heen. Als de ene partij een lobbyist doorziet, dan wordt die informatie niet gedeeld met andere partijen. Die lobbyist kan gewoon aankloppen bij een andere fractie en het kunstje weer opvoeren. Daarom pleit de partij Stadsinitiatief Rotterdam voor een lobbyregister. Een openbaar register waar alle lobbyisten met hun acties geregistreerd worden. Daarmee wordt deze onzichtbare wereld blootgelegd en hebben lobbyisten minder invloed.

Gezond verstand

De invloed door eigen Rotterdammers kan ook worden vergroot door invloeden van buiten in te perken, bijvoorbeeld die van de partijkaders voor individuele raadsleden. Raadsleden mogen vaak niet anders stemmen dan de lokale partij voorschrijft. Fractiediscipline wordt dat genoemd. Diezelfde lokale partijen liggen op hun beurt aan de leiband van de landelijke politieke partijen. Houdt een gemeenteraadslid zich niet aan de gestelde kaders dan is dat funest voor de politieke carrière. Kortom, raadsleden met ambities hebben dus meer belang met luisteren naar de eigen lokale en landelijke partij dan naar de Rotterdamse kiezers. Het moet normaal zijn dat individuele partijleden anders kunnen stemmen dan de partij dicteert. Hierdoor kunnen raadsleden hun gezond verstand en expertise gebruiken zonder zich gedwongen te voelen zich te laten dicteren door partijidealen en lobbyisten.

De juiste onderwerpen

Robin vindt dat behalve naar wie geluisterd wordt ook aandacht besteed wordt aan de inhoud. Gezien waarover in de media wordt bericht lijken de prioriteiten van de gemeente anders dan die van de bewoners. Hier in het Kleiwegkwartier, maar ook in andere wijken is de funderingsproblematiek heel belangrijk. Dat raakt de portemonnee van veel Rotterdammers. Voor de goede orde: funderingshersel kost al snel 50.000 euro per woning. De politiek toont weinig interesse in de initiatieven waarmee aantasting van de fundering kan worden voorkómen. Dan zie je dat de partijen eerder gaan voor media-aandacht voor bijvoorbeeld het nieuwe stadion of de zwartepieten discussie.

Stadsinitiatief Rotterdam wil transparante besluitvorming en inspraak voor de Rotterdammers. Een aantal voorbeelden hoe we dat willen gaan doen:

Vergaderstukken en notulen in duidelijke taal vindbaar op de website. Stemverhoudingen moeten ook gemakkelijk terug te vinden zijn. Het komt nog wel eens voor dat een partij in de media iets beweert, maar in de werkelijkheidander stemgedrag vertoont. Daar komen ze mee weg, omdat dat bijna niet inzichtelijk is, tenzij je de video van de betreffende vergadering weet te vinden en terugkijkt.

Voor de burgers moeten communicatiekanalen komen waarin ze mening kunnen geven en mee kunnen denken. Politici en ambtenaren moeten terugkoppelen aan bewoners wat met hun inbreng is gedaan. Een vastgesteld deel van de begroting moet worden gereserveerd voor stadsinitiatieven die zijn ingebracht door Rotterdammers. De initiatiefnemers krijgen hulp en advies bij het realiseren. Zo krijgen bewoners de kans om te bereiken wat ze zelf belangrijk vinden.

Als laatste zegt Robin iets over de stemwijzer: “Helaas is er geen stelling ingekomen over sport. Sport is heel belangrijk voor jong en oud. Het is goed voor de gezondheid en houdt mensen uit een sociaal isolement. Het bevordert teamgeest tussen Rotterdammers.

Die teamgeest wilStadsinitiatief Rotterdam stimuleren en zo de stad van Rotterdammers voor Rotterdammers maken.”

Voor meer informatie zie www.stadsinitiatief-rotterdam.nl.

Ciska Evers - Bok Rotterdam


Robin van Holst is te vinden op:


Terug naar voorpagina